Kontakty

Korešpondenčná adresa
Consumer Finance Holding, a.s. , divízia Triangel
ul.29 augusta 3, 058 01 Poprad
triangel@triangel.sk

IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl. c. 10315/P

Sídlo
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok

Zákaznícke oddelenie
Infolinka: 0850/123 444 (pondelok – piatok 8-18 h, okrem sviatkov)
Volania zo zahraničia: +421 2 4855 5220
Email: triangel@triangel.sk

Bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK23 0200 0000 0019 1921 8253
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:
uveďte číslo vašej objednávky

Reklamačné oddelenie:
fax 052/786 3 670, reklamacie@triangel.sk
Presný postup ako vybaviť reklamáciu nájdete v časti Reklamačný poriadok