Kontakty

korešpondenčná adresa
Consumer Finance Holding, a.s. , divízia Triangel
ul.29 augusta 3, 058 01 Poprad
triangel@triangel.sk

IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl. c. 10315/P

sídlo
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok

zákaznícke oddelenie a objednávky výrobkov do troch dní
Infolinka
tel.: 0850/123 444 (pondelok – piatok 8-18 h, okrem sviatkov)
volania zo zahraničia: +421 2 4855 5220
fax: 052/786 3 888
email: triangel@triangel.sk

bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK23 0200 0000 0019 1921 8253
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:
uveďte číslo vašej objednávky

kontakt pre média:
 tlacove@cfh.sk

reklamačné oddelenie: fax 052/786 3 670, reklamacie@triangel.sk
Presný postup ako vybaviť reklamáciu nájdete v Často kladených otázkach, otázka č. 11 Ako môžem tovar reklamovať?

Ak vám viac vyhovuje osobný kontakt, vyhľadajte si najbližšieho obchodného zástupcu.:

 

Zoznam obchodných zástupcov nájdete tu.