Zvoz elektroodpadu

Ako distribútor elektrozariadení v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, spoločnosť Consumer Finance Holding, a. s. (divízia Triangel) vykonáva zdarma spätný zber elektroodpadu, ktorý pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako je Vami kupované elektrozariadenie. Toto miesto spätného zberu môžete nájsť na adrese: Ulica 29. Augusta 3, 058 01 Poprad.